Administration Rosa Chinensis Rosa Gigantea Youko Mizuno Sachiko Ogasawara Yumi Fukuzawa Eriko Torii Rei Hasekura Yoshino Shimazu Sei Satou Shimako Toudou Season 1 Season 2 Season 3 Season 4 Episodes Light Novels Manga Film Buy Main Yuuki Fukuzawa Suguru Kashiwagi Light Novels Community Recent blog posts Fan Art